Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: https://www.melagrana.pl  oraz fanpagy https://www.facebook.com/bioamore.portalhttps://www.instagram.com/bioamore.portalhttps://www.linkedin.com/showcase/bioamore/?viewAsMember=true  (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe Administrator zbiera, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione. Niniejsza Polityka obejmuje również swoim zakresem politykę plików cookies.

 • 1. Informacje podstawowe. 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agata Szczepaniak, przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: MELAGRANA Agata Szczepaniak, adres: ul. Bratysławska 8/63, 94-035 Łódź, NIP: 7292343100, REGON: 369122993.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. Poczty e-mail: agata.szczepaniak@melagrana.pl 
  2. Korespondencyjnie: ul. Bratysławska 8/63, 94-035 Łódź
 • 2. Zasady przetwarzania danych. 
 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 
  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 • 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania. 
 1. Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu wykonania zawartej między nami umowy czy podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie lub do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO). 
 2. Dane przetwarzać będziemy w celach:
  1. kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość lub komentarz; 
  2. marketingowo-reklamowych, aby przesyłać Ci informacje handlowe (informacje o promocjach i nowych ofertach) oraz informacje o nowych materiałach na Stronie;
  3. wykonania na Twoją rzecz zamówionych przez Ciebie usług bezpłatnych;
  4. wykonania na Twoją rzecz zamówionych przez Ciebie usług płatnych;
  5. statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na Stronie;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile zostały podane dane dotyczące zdrowia) – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  7. odpowiedzi na Twoje zapytania lub korespondencję, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  8. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub Administratorach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  9. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych. 
 1. To w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane zależy do tego, jakie dane i w jakim celu nam udostępniłeś:
  1. jeśli postanowisz się do nas odezwać za pośrednictwem maila będziemy przetwarzać dane, które nam podałeś;
  2. jeśli postanowisz zostawić na naszej Stronie komentarz, to będziemy przetwarzać Twoje dane podane w formularzu do komentowania zawartości Strony;
  3. jeśli postanowisz zapisać się na newsletter będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail;
  4. jeśli postanowisz zamówić usługi płatne będziemy przetwarzać Twoje dane potrzebne do zrealizowania zamówienia, 
  5. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. 
 • 5. Termin przechowywania danych. 
 1. Jeśli zapisałeś się na newsletter to Twoje dane przetwarzać będziemy do czasu cofnięcia subskrypcji, nie dłużej jednak niż przez rok od czasu Twojej ostatniej aktywności. Jeśli zamówiłeś usługi to dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a także po zakończeniu realizacji przez okres wymagany przepisami podatkowymi (co do zasady przez okres 5 lat). Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych będą przetwarzane przez czas realizowania kontaktu, załatwiania sprawy, a dane przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych nie dłużej niż rok.
 2. W przypadku zapisania się na newsletter informujemy, że Administrator dokonuje przeglądu aktywności subskrybentów newslettera co najmniej raz w roku. Użytkownicy, którzy przez dwanaście miesięcy nie skorzystali z żadnego przesłanego linku będą uznawani za nieaktywnych i usuwani z bazy adresów. 
 • 6. Postępowanie w sprawie naruszenia danych osobowych. 
 1. Każda osoba, która dostrzeże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych zbieranych przez Administratora lub będzie świadkiem naruszenia danych osobowych powinna natychmiast poinformować o tym Administratora. 
 2. Administrator powinien w ciągu 72 godzin, od stwierdzenia naruszenia zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 • 7. Prawa użytkowników. 
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz 
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
  3. prawo do przenoszenia danych, 
  4. prawo wniesienia sprzeciwu, 
  5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem.
 2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl
 • 8. Pliki cookies.
 1. W celu poprawienia prezentacji i nawigacji niniejsza strona internetowa używa plików cookies [ciasteczek]. Ciasteczko to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki. W pliku tym zostaje umieszczony adres URL, który był odwiedzany, jak również data wizyty i data utraty ważności, która określa okres aktywności ciasteczka. Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:

Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:

 1. pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika;
 2. pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:

 1. do zapewnienia sesji Użytkownika;
 2. do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych;
 3. w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odświeżalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 4. W momencie wejścia na stronę internetową pojawia się informacja o stosowaniu ciasteczek. Mają Państwo możliwość zdecydowania, czy chcą zaakceptować ciasteczka, czy też nie. Mogą Państwo:
 5. swoją przeglądarkę tak ustawić, aby byli Państwo informowani, ilekroć dostaną Państwo plik cookie. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych: przeglądarka Firefox; przeglądarka Chrome; przeglądarka Microsoft Edge; przeglądarka Opera; przeglądarka Safari.
 6. skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu, odrzucając ciasteczka w ustawieniach przeglądarki.
 7. Jednak jeśli nie akceptują Państwo ciasteczek, być może nie będą Państwo mogli wykorzystywać pełnego spektrum funkcji strony internetowej.
 8. Melagrana w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.
  1. Google Analytics
   – Melagrana korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google.
   – Spółka Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
   – Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  2. Facebook Pixel
   – Melagrana korzysta z narzędzia Facebook Pixel.
   – Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook, Inc., która to spółka ma siedzibę w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Facebook, Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
   – Facebook Pixel jest narzędziem umożliwiającym prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com oraz pomagającym mierzyć skuteczność reklam.
   – Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Facebook, Inc. znajduje się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  3. Hotjar
   – Melagrana korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Hotjar.
   – Narzędzie to dostarczane jest przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie.
   – Celem tego narzędzia jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Melagrana nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Melagrana jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej.
   – Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod adresem hotjar.com.
   – Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.